Gebruiksvoorwaarden

De website verkoopeenauto.be wordt voorgesteld in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz …) voor een beter gebruiksgemak en aangenamere afbeeldingen, we raden u aan om moderne browsers zoals Internet explorer, Safari te gebruiken , Firefox, Google Chrome, enz …

Verkoopeenauto implementeert alle beschikbare middelen om betrouwbare informatie en een betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De gebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van informatie van en rapportage van eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht. Verkoopeenauto is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt en voor enige directe of indirecte schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies :

De website verkoopeenauto.be moet u vragen cookies te accepteren voor statistische doeleinden en voor weergave. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt opgeslagen door de server van de website die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server opent om informatie te lezen en op te slaan.
Delen van deze website zijn mogelijk niet functioneel zonder cookies te accepteren.

Hypertekstlinks :

Internetsites bieden mogelijk links naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Verkoopeenauto kan websites niet beheren in verband met haar websites geeft geen antwoord op of garandeert de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, inclusief informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat kan worden gemaakt van deze elementen. De risico’s die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, die moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites kunnen geen hyperlink naar deze site opzetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verkoopeenauto.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil instellen naar een van de websites van Verkoopeenauto, is het aan hem om een ​​e-mail te verzenden die toegankelijk is op de site om zijn verzoek tot oprichting van een website van Verkoopeenauto te formuleren. hyperlink. Verkoopeenauto behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

Geleverde diensten :

Alle activiteiten van het bedrijf evenals de informatie worden gepresenteerd op onze site verkoopeenauto.be.

Verkoopeenauto.be streeft ernaar om op de site verkoopeenauto.be informatie zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De informatie op de website verkoopeenauto.be is niet uitputtend en de foto’s zijn niet contractueel. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan. Bovendien worden alle informatie die op de site verkoopeenauto.be wordt vermeld, gegeven als een indicatie en kunnen deze waarschijnlijk zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of ontwikkeld.

Contractuele beperkingen van de gegevens :

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de site is op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een lacune, fout of een storing opmerkt, dank u vriendelijk om dit per e-mail te melden op info@verkoopeenauto.be, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina problematisch, type gebruikte computer en browser, …).

Alle gedownloade inhoud is voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Ten gevolge, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens na het downloaden. Bovendien stemt de gebruiker van de website ermee in om toegang te krijgen tot de website met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en waarvan een browser de laatste generatie heeft bijgewerkt.

De hypertekstkoppelingen die als onderdeel van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op internet, nemen niet de verantwoordelijkheid van Verkoopeenauto.

Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van het heden op de site verkoopeenauto.be, inclusief, maar niet beperkt tot, de grafische afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoopeenauto. Deze weergave of reproductie, door welk proces dan ook, vormt een overtreding die wordt gesanctioneerd door de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan veroorzaken. Daarnaast kunnen eigenaren van gekopieerde inhoud u aanklagen.

Verklaring aan de GBA :

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, is deze site niet onderwerp geweest van een verklaring aan de GegevensBeschermingsAutoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Procesvoering :

De huidige voorwaarden van de website Verkoopeenauto.be worden beheerst door de Belgische wetgeving en elk procesvoering dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel afhankelijk is. De referentietaal voor de beslechting van potentiële geschillen is Frans.

Persoonlijke gegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website verkoopeenauto.be bezoekt.

Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Inderdaad, voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, moet u ons mogelijk bepaalde gegevens verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online beschikbaar is, in het gedeelte ‘contact’. In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, zoals informatie over ons bedrijf opvragen of nieuwsbrieven ontvangen.

Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudige navigatie op onze website, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de services die u bezoekt, uw IP adres , het type van uw browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

l

Schrijf ons

24/7 voor elke inlichtingen

Ons bellen

Afspraken en inlichtingen

Online schatting

In enkele klikken en gratis